Metoda Hifu

Metoda HIFU to precyzyjne ogniskowane fali ultradźwiękowej, o wysokiej energii na małym punktowym obszarze guza. W tkance guza ultradźwięki wywołują dwa efekty fizyczne: termiczny i mechaniczny. Prostata absorbuje falę ultradźwiękową i powstaje efekt cieplny powodujący koagulację tkanki. Drugie zjawisko polega na wytwarzaniu pęcherzyków gazu wewnątrz komórki i narastaniu ciśnienia w jej wnętrzu co powoduje zniszczenie wewnętrznej struktury.Fala ultradźwiękowa jest wytwarzana w wewnątrz odbytniczym przetworniku wyposażonym w głowicę obrazującą.

Broszura HIFU

Ablatherm

Zabiegi leczenia raka prostaty przy użyciu Ablatherm® wykonywane są w Polsce od 2010 roku. Zabiegi dostępne są również jako usługa medyczna.

Ablatherm® jest minimalnie inwazyjnym urządzeniem medycznym wykorzystującym metodę HIFU – High Intensity Focused Ultrasound – skupionej wiązki fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu – do leczenia lokalnie zaawansowanego raka prostaty (raka ograniczonego do gruczołu krokowego) lub jako terapia ratunkowa leczenia wznowy miejscowej po radioterapii.

Leczenie wymaga jedynie krótkiego pobytu w szpitalu. Rak prostaty zostaje zniszczony dzięki efektowi działania wysoko skoncentrowanych ultradźwięków, bez narażenia na promieniowanie jonizujące. Zaletą HIFU jest możliwość wykonania powtórnego zabiegu (re-HIFU) w przypadku wznowy nowotworu.

Technologia HIFU i urządzenie Ablatherm® zostały zarejestrowane przez FDA i wprowadzone na rynek w USA w 2016 roku.

Nasi partnerzy:

HIFU CLINIC

Szpital Medicover

Broszura Broszura

Focal One

Rosnąca liczba zabiegów HIFU przyczyniła się również do dynamicznego rozwoju samej technologii. Pod koniec 2013 roku producent urządzenia Ablatherm HIFU francuska firma EDAP TMS wprowadziła na rynek nowy system Focal-One®. Nowa generacja sprzętu została stworzona by umożliwić bardziej precyzyjne planowanie i realizację zabiegu. Terapia przy użyciu Focal-One® ukierunkowana jest przede wszystkim na leczenie małych ognisk raka stercza, zgodnie z zamysłem terapii fokalnej (leczenie wyłącznie guza nowotworowego a nie całego gruczołu krokowego).

Broszura